moon
Một “writeaholic”, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc toàn thời gian là một người viết. Viết ở nhiều vai trò, vị trí và hình thức khác nhau. Là một người luôn hài lòng với những điều mình đang làm và vô cùng trân trọng hiện tại.

Chính sách & Điều khoản

Chính sách &
điều khoản

Chấp thuận điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này cũng như đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. Nếu bạn không chấp thuận hoàn toàn các điều khoản sử dụng này, bạn không nên sử dụng trang web.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã đọc phiên bản mới nhất. Việc bạn sử dụng Trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của Điều khoản sử dụng này. Một số trang trên Trang web chỉ có thể được sử dụng và truy cập bởi người có độ tuổi hợp pháp để mua và tiêu thụ thức uống có cồn. Nếu bạn chưa đạt độ tuổi hợp pháp này ở quốc gia bạn cư trú và quốc gia bạn đang truy cập trang đó, vui lòng thoát khỏi trang đó ngay lập tức.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư đối với thông tin cá nhân của người dùng. Việc người dùng chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi được kết hợp rõ ràng vào các Điều khoản và Điều kiện này. Các loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập, lưu trữ và sử dụng

  • Địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành;
  • Thông tin về các lượt truy cập và sử dụng website này của bạn bao gồm nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, lượt xem trang và đường dẫn điều hướng website;
  • Thông tin như tên và địa chỉ email do người dùng nhập để thiết lập đăng ký nhận bản tin qua e-mail của chúng tôi.
  • Thông tin liên quan đến bất cứ dịch vụ bạn sử dụng hoặc các giao dịch bạn thực hiện thông qua website;
  • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn gửi cho tôi. 
Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của website. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:
  • Quản trị website và công việc của chúng tôi Quản trị website và công việc của chúng tôi;
  • Gửi các thông tin thương mại, thông báo, bản tin, những lưu ý liên quan đến website qua email mà người dùng yêu cầu. (Bạn có thể yêu cầu ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào)
  • Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào để họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp thị trực tiếp nếu không có sự cho phép rõ ràng từ người dùng.
Trước khi người dùng tiết lộ cho chúng tôi thông tin cá nhân của người khác, yêu cầu bạn phải được sự cho phép của người đó đối với việc tiết lộ lẫn xử lý thông tin cá nhân đó theo chính sách này. 
Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. 
Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho quản trị website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để quản trị có biện pháp giải quyết kịp thời phù hợp.