moon
Một “writeaholic”, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc toàn thời gian là một người viết. Viết ở nhiều vai trò, vị trí và hình thức khác nhau. Là một người luôn hài lòng với những điều mình đang làm và vô cùng trân trọng hiện tại.

Tarot Mystery E-Magazine

  • Date: on-going
  • Giới thiệu: “Tarot đã du nhập vào Việt Nam được hơn 10 năm. Chúng ta đã có Hội thảo Tarot đầu tiên vào 2012, chúng ta đã có Bộ bài Tarot đầu tiên vào 2013, chúng ta đã có Cuốn sách Tarot đầu tiên do người Việt viết vào 2015, chúng ta đã có Bảo tàng Tarot đầu tiên vào 2017, và cuối cùng có lẽ là Tạp chí Tarot đầu tiên vào năm 2021 này”.
  • Vai trò: Giám đốc sáng tạo – phụ trách hình ảnh và dàn trang tạp chí 
Một trang trích từ issue 3 của quyển tạp chí
Một trang trích từ Issue 4
Một trang trích từ Issue 2

Xem các dự án khác của moon tại đây