Xung quanh bạn có không ít người đã chọn rời văn phòng để tìm “sự tự do”. Và dần, chính bạn cũng cảm thấy nhàm chán, thiếu động lực, muốn từ bỏ công việc mà bạn từng làm với rất nhiều nhiệt huyết. Freelancer có phải là hướng đến phù hợp?