Mối lương duyên với viết là một chia sẻ nhỏ về hành trình phát triển ngòi bút từ khi còn chân ướt chân ráo. 14 tuổi cho đến nay, tôi đã nhận được gì từ viết?