Viết sơ yếu lý lịch (CV) không phải một việc quá đơn giản. Bởi vì CV yêu cầu sự cô đọng, súc tích nhất định nên rất dễ khiến bạn gặp rắc rối ở phần thể hiện kỹ năng của mình. Bạn chỉ có vài dòng để thể hiện khả năng, là một người viết, bạn sẽ viết gì vào đó? Bài viết này có thể giúp bạn giải quyết những lăn tăn đó