viết đúng

  • Viết đúng trước khi viết hay

    Ngữ pháp, không phải là vũ khí nhưng lại khiến rất nhiều người phải đầu hàng. Các quy tắc về ngữ pháp phức tạp và khó hiểu đến mức thật sự không biết, đã có ai trong số chúng ta đạt độ chuẩn chỉnh 100% lần nào chưa.Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế lỗi ngữ pháp, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” bằng một số kỹ thuật trong bài viết này. Bài viết có thể không hay, nhưng ít nhất nó nên đúng. Với những gì tôi chia sẻ, hy vọng bạn sẽ bỏ túi được vài kỹ thuật đủ để bạn tự tin trước khi nhấn nút “đăng tải”. 

    Viết đúng trước khi viết hay